Ochrana osobních údajů

Plne rešpektujeme súkromie svojich zákazníkov,Vaše osobné údaje si vážime a preto k nim pristupujeme profesionálne a citlivo,avšak pre vybavenie objednávky potrebujeme niektoré osobné údaje,ktoré budú použité výlučne pre zaslanie objednaného tovaru a pre komunikáciu so zákazníkom.

V žiadnom prípade ich neposkytujeme tretím stranám (okrem rozsahu potrebného na doručenie tovaru) a všetci pracovníci www.pcprovsechny.cz, ktorí prídu do styku s Vašimi osobnými údajmi boli náležite poučení o správnom a citlivom zaobchádzaní s nimi.

Podrobné informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov

1. Prevádzkovateľ internetového systému

GOTANA, s.r.o.
086 11 Hrabovec 35

Prevádzkovateľ získava osobné údaje pomocou registračného formulára, umiestneného na stránke www.pcprovsechny.cz.

2. Účel spracúvania osobných údajov

 • evidencia zákazníkov na účely vedenia ich užívateľských účtov na stránke www.pcprovsechny.cz,
 • evidencia zákazníckych objednávok pre riešenie prípadných reklamácií,
 • potvrdenie objednávky, platby za tovar, dodania objednaného tovaru – telefonicky a prostredníctvom elektronickej pošty.

Osobné údaje objednávok sú uložené u prevádzkovateľa webhostingu a internetového obchodu GOTANA s.r.o.

3. Zoznam spracúvaných osobných údajov

 • Fakturačné údaje
 • Meno a priezvisko / Obchodný názov*
 • Adresa trvalého bydliska / sídla*
 • IČO*, DIČ*
 • Údaje pre doručenie
 • Meno a priezvisko príjemcu
 • Adresa doručenia
 • Telefónne číslo príjemcu - vyžadujú ho kuriérske spoločnosti
 • Kontaktné údaje
 • Meno kontaktnej osoby*
 • Telefónne číslo - pre potreby potvrdenia objednávky, prijatia platby, komunikáciu so zákazníkom.
 • Adresa elektronickej pošty - pre potreby zaslania potvrdenia objednávky, núdzový komunikačný prostriedok ak zákazník nie je dostupný na uvedenom telefónnom čísle.
 • Údaje o Vašich objednávkach - pre potreby ich vybavenia a riešenia prípadných reklamácií.

*) Iba pre registrácie firiem

4. Nutnosť poskytnutia osobných údajov

Prevádzkovateľ získava iba tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na splnenie záväzkov, ktoré od neho zákazník objednaním tovaru očakáva. Bez týchto údajov nebude možné spracovať prijatú objednávku. Z tohoto dôvodu je zákazník povinný vyplniť všetky požadované údaje pri realizovaní objednávky.

5. Tretie strany, ktorým budú údaje poskytnuté

Osobné údaje neposkytujeme žiadnym spoločnostiam spravujúcim databázy osobných údajov, ani žiadnym iným tretím stranám, okrem rozsahu potrebného na doručenie tovaru:

Kuriérska spoločnosť: DPD

Rozsah poskytovaných údajov: Meno a adresa príjemcu, adresa doručenia, telefónne číslo príjemcu, celková cena objednávky v prípade platby na dobierku.
Vo výnimočných situáciách môže byť na doručenie tovaru operatívnym rozhodnutím vybraná iná kuriérska spoločnosť. Vzhľadom na operatívny charakter rozhodnutia nie je možné dopredu určiť názov a sídlo predmetnej spoločnosti.

6. Zverejnenie údajov

Naša spoločnosť získané údaje v žiadnom prípade nezverejňuje.

7. Práva a povinnosti dotknutej osoby

 • Zákazník je povinný uviesť iba úplné a pravdivé údaje.
 • Zákazník sa zaväzuje preukázať svoju identitu pri odovzdávaní zaplateného tovaru a zapísať číslo občianskeho preukazu do dodacieho listu (to neplatí pre zásielky na dobierku).
 • Zákazník sa zaväzuje, že v prípade zmeny svoje údaje zaktualizuje a to najneskôr pred zrealizovaním prvej objednávky nasledujúcej po vzniku zmeny.
 • Zákazník sa zaväzuje, že ak poskytne osobné údaje tretej osoby ako údaje pre doručenie (meno, priezvisko, telefónne číslo), robí tak iba s jej súhlasom a dotknutá osoba je oboznámená s postupmi, právami a povinnosťami, ktoré sú uvedené na tejto stránke.
 • Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti (list, elektronická pošta) od prevádzkovateľa vyžadovať:
 • Informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov.
 • Informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje.
 • Odpis jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania.
 • Opravu jej nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania.
 • Likvidácia osobných údajov

Kupujúci si môže kedykoľvek svoje osobné údaje skontrolovať a zmeniť po prihlásení sa na stránke www.pcprovsechny.cz v časti "Prihlásenie".
Kupujúci udeľuje predávajúcemu súhlas so spracovaním osobných údajov na dobu neurčitú. Tento súhlas môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu a údaje budú násladne vymazané.

8. Cookies a partnerské odkazy

Cookie je malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom počítači alebo vo vašom mobilnom telekomunikačnom zariadení a obnovuje sa pri vašej opakovanej návšteve. www.pcprovsechny.cz používa cookie súbory (tzv. cookies) s cieľom zlepšiť a zjednodušiť vaše návštevy vybraných internetových stránok. Nepoužívame ich na uloženie vašich osobných informácií a ani ich neposkytujeme tretím stranám.
Cookies môžete jednoducho vymazať z vášho počítača alebo mobilného zariadenia pomocou prehliadača internetu. Pokyny o tom, ako manipulovať a vymazať cookies, si pozrite v časti vášho prehliadača internetu "Pomocník". Môžete zvoliť možnosť deaktivovať cookies alebo obdržať správu o každom zaslaní súboru cookies do vášho počítača či mobilného zariadenia. Prosím, pamätajte, že ak si zvolíte možnosť deaktivovať cookies, nebudete môcť plne využiť všetky funkcie stránky.

Cookies tretích strán

Cookies tretích strán používame na zber štatistík v súhrnnej forme analytických nástrojov, ako je Google Analytics. Použité cookies sú v oboch prípadoch dočasné (session cookies) a trvalé. Trvalé cookies sú uložené vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení na dobu, ktorá nepresahuje 24 mesiacov.
Partnerské odkazy

Stránky www.pcprovsechny.cz môžu obsahovať odkazy na iné webové stránky, ktoré sú mimo našej kontroly. Nemôžeme niesť zodpovednosť za ochranu súkromia alebo obsahu týchto webových stránok. Tieto odkazy poskytujeme iba na uľahčenie vyhľadávania informácií o konkrétných produktoch, ktorí navštevujú naše stránky.

8. Newsletter

Návštevníci www.pcprovsechny.cz sa môžu prihlásiť k odberu newsletter-a, a to zadaním svojej e-mailovej adresy do kolonky „Newsletter“ alebo počas objednávky, kde je potrebný Váš súhlas zaškrtnutím políčka odberu newsletter-a. Odhlásiť sa môže odberateľ kedykoľvek zaslaním požiadavky e-mailom na info@pcprovsechny.cz alebo kliknutím na odkaz priamo v newsletter-i.

9. Autorské práva

Prevádzkovateľ si vyhradzuje všetky autorské práva k obsahu na stránkach tohto webu, vrátane textu a zobrazenia na týchto stránkach, grafického designu stránok, fotografií, textov, produktov, grafiky a súborov, ich výberu a usporiadania. Obsah stránok tohto portálu nesmie byť bez predchádzajúceho písomného súhlasu prevádzkovateľa akokoľvek zmenený, kopírovaný, sťahovaný alebo inak rozšírovaný (ďalej len "šíriť"), samostatne alebo ako súčasť iných materiálov.
Prevádzkovateľ internetového obchodu si vyhradzuje právo odstúpiť od záruky bezpečného zaobchádzania s osobnými údajmi zákazníkov v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom - hackerom. V takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

Tato stránka využívá cookies. Prohlížením naší stránky souhlasíte s používáním našich cookies. více info
x