Kontakt

Provozovatel internetové stránky:

GOTANA, s.r.o.
Nedanovce 301
95843 Nedanovce

IČO: 46279491
DIČ: 2023308738
IČ DPH: SKSK2023308738

Orgán dozoru: Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Prievidzi pre Trenčiansky kraj, Andreja Sládkoviča 11, 971 01 Prievidza

Splatené základné imanie: 5000 €.

email: info@pcprovsechny.cz
tel: 054/479 32 99

Poštovní adresa a adresa pro zvracenízásilek:

GOTANA s.r.o.
Hrabovec 140
08611 Hrabovec

Banka: VÚB
IBAN: SK6202000000003091472057
SWIFT: SUBASKBX

PONDĚLÍ - PÁTEK: 8:00 - 15:00